Ungelipun vokal ”O” ~ Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya

Jumat, Oktober 23, 2009

Ungelipun vokal ”O”


1. Tumrap ing wanda wenga aswanten jejeg, menawi manggenipun ing: a. Tembung namung sawanda: lho, o, po, dho. b. Wanda wekasan kadosta: kalo, sotho, mlongo, maido. c. Purwaning wanda ing tembung tigang wanda, kadosta: locana, Korawa, lodaka, locita. d. Wanda ing sangajengipun wanda wekasan, menawi wandanipun wekasan sigeg lan mawi vokal sanesipun ”o” utawi ”e” (sandhangan pepet), kadosta: bolah, dolan, golek, cowek. e. Wanda ing sangajengipun wanda wekasan, menawi wandanipun wekasan menga lan mawi vokal sanesipun ”i” utawi ”u”, kadosta: kowe, thole, konta, loma.

2. Tumrap ing wanda menga aswanten miring, menawi manggen ing: a. Wanda ing sangajengipun wanda wekasan, manawi wandanipun wekasan menga mawi vokal ”i” utawi ”u”, kadosta: topi, bolu, loji, kopi. b. Wana ing sangajengipun wanda wekasan sigeg mawi vokal ”o” utawi ”e” (sandhangan pepet), kadosta: godhong, owel, codhot, kober.

3. Tumrap ing wanda sigeg aswanten jejeg, menawi manggen ing: a. Wanda sigeg aksara irung ing sangajengipun wanda wekasan, manawi wandanipun wekasan menga mawi vokal ”e” (sandhangan taling) utawi vokal ”o”, kadosta: kondhe, blondho, ngombe, bongko. b. Wanda sigeg aksara irung ing sangajengipun wanda wekasan, menawi wandanipun wekasan sigeg mawi vokal sanesipun ”o” utawi ”e” (sandhangan pepet), kadosta: kondhang, oncek, rontek, plonthang. c. Ing wanda wekasan ingkang lajeng dipunpanambangi ”e” utawi ”an”, ”o” aswanten mi ring dados ”o” aswanten jejeg, tuladhanipun makaten: - anon dados anoman - adon dados adona - nyakot dados nyakota - gadhon dados gadhonan d. Wanda ing sangajengipun wanda wekasan, manawi wandanipun wekasan sigeg mawi vokal ”o” dipunpanambangi ”a” utawi ”an”, ”o” aswanten miring dados ”o” aswanten jejeg, kadosta: - rontog dados rontogan - godhog dados godhogan - bongkot dados bongkotan

4. Tumrap ing wanda sigeg aswanten miring, manawi manggen ing: a. Tembung namung sawanda, kadosta: sor, wor, nom, moh b. Wanda wekasan, kadosta: brongkos, jegos, bobyos. c. Wanda sigeg aksara irung ing sangajengipun wanda wekasan, menawi wandanipun wekasan mawi vokal sanesipun ”e” (sandhangan taling) utawi ”o”, kadosta: rompi, kongsi, jongki. d. Wanda sigeg aksara irung ing sangajengipun wanda wekasan, menawi wandanipun wekasan sigeg mawi vokal ”e” (sandhangan pepet) utawi ”o”, kadosta: konten, sonten, bongkok, pondhoh. [pakdhedar]
~~maztrie~~
Creative Commons License
Share:


Cerita Anak dan Dongeng

Kisah PopularArsip Dongeng