Dewi Retna Kasimpar srati gajah putih dadi sisihane Arjuna ~ Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya

Jumat, November 06, 2009

Dewi Retna Kasimpar srati gajah putih dadi sisihane Arjuna


Dewi Retna Kasimpar kuwi anake wadon Prabu Jayaindra, raja negara Tasikmadu, lan prameswari Dewi Retnawati. Dewi Retna Kasimpar duwe sedulur tunggal bapa beda biyung sing jenenge Dewi Retnajuwita.

Dewi Retnajuwita kuwi anake Prabu Jayaindra lan Dewi Ceklatoma. Dewi Retna Kasimpar mujudake siji-sijine wanita ing jagad pewayangan sing duwe ingon-ingon gajah werna putih lan uga dadi srati utawa pawange.

Gajah putih kanthi srati wanita kuwi tau dadi wewaton jalukane Dewi Banowati nalika arep nampa panglamare sawijining priya. Dewi Banowati kuwi anake wadon Prabu Salya lan Dewi Pujawati utawa Dewi Setyawati.

Dewi Banowati kuwi anak nomer telune raja negara Mandaraka kuwi. Nalika kuwi, Dewi Banowati dening Prabu Duryudana, raja negara Astina. Dewi Banowati njaluk wewaton wujud gajah werna putih sing sratine wanita.

Kulawarga Kurawa banjur njaluk tulung Arjuna supaya ngudi gajah putih kanthi srati wanita kuwi. Arjuna kasil nemoni Dewi Retna Kasimpar lan gajah putihe, sawise sadurunge andon yuda mungsuh Prabu Kurandageni saka negara Tirtakandasan.

Prabu Kurandageni duwe karep ngrabi Dewi Retna Kasimpar. Kawusanane, Dewi Retna Kasimpar dadi sisihane Arjuna. Nanging Arjuna lan Dewi Retna Kasimpar ora nurunake anak. [solopos]
Share:


Cerita Anak dan Dongeng

Kisah PopularArsip Dongeng