JJ Rizal Mrihatinake ”politik” sastra | Kliping Sastra Indonesia | Etnik dan Budaya
loading...
JJ Rizal Mrihatinake ”politik” sastra Reviewed by maztrie on 6:21 PM Rating: 4,5

JJ Rizal Mrihatinake ”politik” sastra

Panaliti sastra lan sujarah saka Komunitas Bambu Jakarta, JJ Rizal, nelakake rasa prihatine marang kawicaksanan politik sing ndunungake wulangan sastra minangka ”ubarampe” politik.
Kawicaksanan ”politik” sastra kang mangkono mau ndadekake wulangan sastra ing pawiyatan dhasar nganti pawiyatan luhur ora pepak. Lire ora pepak, ana saperangan sastrawan lan karya sastrane sing sengaja dibusak utawa diilangake.
”Kamangka para sastrawan lan karya sastrane sing disingkirake kuwi temen-temen wus nuduhake karya nyata ing jagad sastra ing negara Indonesia iki. Hamung jalaran ideologi politik sing beda banjur disingkirake dening panguwasa,” pratelane Rizal.
Rizal ngandharake bab kuwi nalika hamicara ing acara Rembug Sastra: Menimbang Sitor Situmorang, dina Minggu (25/10), mapan ing Balai Soedjatmoko Solo. Miturut Rizal, sastrawan Sitor Situmorang kalebu sastrawan sing kudu nglakoni nasib kasingkirake saka jagad pamulangan formal.
Lan nganti titi wanci pungkasan iki, jarene Rizal, sethithik banget mahasiswa sing ngangsu kawruh ing jurusan sastra sing ngerti sapa kuwi Sitor Situmorang. Apamaneh ing jagad pawiyatan madya, prasasat ora ana siswa lan guru sing ngerti sapa sastrawan sing asale saka suku Batak lan sabanjure kondhang kaloka ing wewengkon internasional kuwi. [solopos]